LusFri.nu
 Problem med huvudlöss i familjen ? Lösningen finns här...
Bli kvitt löss och lusägg
Hem

Om NitFree

Köp NitFree

Om huvudlöss
Om Lusfri Återförsäljare

 Vem drabbas?

 Undvik löss

 Upptäck löss

 Få bort lössen

 Olika metoder

 Olika produkter

 Misslyckas du?

 Allergisk?

 FAQ om löss

 Råd och tips

 Bra länkar


*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Varför lyckas inte behandlingen?

De troligaste förklaringarna till att man inte lyckas med behandlingen är att man inte följt behandlingsinstruktionerna eller att man råkat ut för nya lössangrepp. Återsmitta kan bero på att alla som misstänks vara smittade inte undersöks, och därmed att de som smittats inte behandlas samtidigt. Det är därför viktigt med smittospårning för att man ska komma åt upprepade angrepp.

För att minska risken för ny smitta bör alla som du misstänker har huvudlöss både i familjen, och på dagis eller skola behandlas samtidigt. Läkemedelsverket rekommenderar att samtliga i familjen eller barngruppen kammas noggrant med luskam i minst 10 dagar, helst 14 dagar. Alla som har angripits bör behandlas samtidigt för att man ska undvika återsmitta. Det bästa är att alla kammar sina barn regelbundet för att upptäcka smitta tidigt.

Att behandlingen misslyckas kan också bero på att lössen utvecklat motståndskraft (resistens) mot det lusmedel som används. I flera länder har det visat sig att lössen blivit resistenta mot permetin som är den aktiva substansen i Nix som säljs på Apoteket. Det finns nu också misstankar om att lössen är resistenta mot malation som finns i Prioderm som också säljs på Apoteket. I Sverige har man än så länge inte konstaterat att det finns resistenta löss eftersom man inte gjort någon resistensprövning som i till exempel Danmark. Enligt Läkemedelsverket är det inte omöjligt att resistens förekommer även här i Sverige. Läkemedelsverket och Smittskyddsinstitutet utreder nu om det kan bli aktuellt med en svensk resistensprövning. 

Har du någon fråga? Maila oss på info@lusfri.nu så svarar vi så snabbt vi kan.


*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*