LusFri.nu
 Problem med huvudlöss i familjen ? Lösningen finns här...
Bli kvitt löss och lusägg
Hem

Om NitFree

Köp NitFree

Om huvudlöss
Om Lusfri Återförsäljare

 Vem drabbas?

 Undvik löss

 Upptäck löss

 Få bort lössen

 Olika metoder

 Olika produkter

 Misslyckas du?

 Allergisk?

 FAQ om löss

 Råd och tips

 Bra länkar

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
 

Vem drabbas av huvudlöss?

Huvudlöss är ett växande problem

Vem som helst kan drabbas av huvudlöss. Under de senaste 10 åren har problemen med huvudlöss ökat kraftigt. Det är framförallt barn mellan 3-11 år som drabbas. Ofta brukar problemen uppmärksammas vid terminstart på dagis och i skolor, men angrepp förekommer under hela året. Enligt Läkemedelsverket visar en amerikansk undersökning att huvudlöss är den näst vanligaste åkomman som sprids bland skolbarn efter förkylning.

Löss trivs bra nära hårbotten. De kan varken hoppa eller flyga. Det krävs därför nära kontakt hår mot hår för att lössen ska kunna krypa över och smitta en ny person. Risken för spridning av löss via kammar, hårborstar eller mössor är mycket liten. Lössen har svårt att klara sig utanför hårbotten som är varm och fuktig, där de kan suga blod. Om en lus skulle fastna i en mössa kan den överleva där i ca ett dygn, men efter bara fyra timmar är den i så dåligt skick att den inte kan fortplanta sig.
Barn som nyligen blivit smittade och vuxna som har löss har ofta inga symptom och kan därför lätt smitta andra utan att själva veta om det. Det är med andra ord lätt att hela familjen drabbas om någon i familjen får löss.

Många skolor och dagis försöker informera föräldrarna om att det går huvudlöss. Tyvärr upplever många skolsköterskor att föräldrarnas insats inte räcker till enligt en undersökning som Läkemedelsverket genomförde 2001. Föräldrars brist på engagemang, sociala och ekonomiska problem samt språksvårigheter är några av orsakerna bakom det växande problemet med huvudlöss.

Löss beror inte på bristande hygien

Många som får löss skäms och tror att problemen beror på dålig hygien. Så är det inte. Löss trivs faktiskt bättre i rent hår än i smutsigt hår. Dagens problem med huvudlöss beror snarare på dålig kunskap om löss, och att så få tar sig tid att regelbundet undersöka om de är drabbade. Dessutom vågar många inte prata om att de har löss. Det är därför viktigt att berätta för andra på dagis och i skolan om du har löss. Gör du inte det är risken stor att andra drabbas och att du själv får tillbaka lössen - det är ju någon i din närhet som smittat dig!

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*